Välkommen till ett nytt år

Nu har vi haft årets första styrelsemöte och naturligtvis har vi pratat om de produktioner som ligger närmast i pipeline.

Radioteater: Samtidigt som.... Detta den första av tre och inspelning pågår för fullt. Inget datum satt ännu när den kommer att sändas.
Sven Lionells minne: Repetitionerna pågår för fullt. Premiär 10 mars. Mer information kommer.

Tyresöspelet: En återupprepning av förra årets succsé. Planerad preliminärt till hösten.