Nytt verksamhetsår

Nu är årsmötet avklarat. En smärre förändring i styrelsen. Ny ordförande är Karin Andreason. Välkommen Karin.

Trav pandemin kommer vi inte ligga på latsidan utan vi kommer diskutera föreningens framtid och kommande projekt (ja det kommer att komma och tid efter pandemin då vi kan återgå till det normala).

Det är nu dags att betala i medlemsavgiften. Är du inte medlem ännu, skickar due tt mejl med namn, adress, mejladress och tfn.nr och sätter in  200 kr på vårt Pg 451 86 27-7. Märk inbetalningen med ditt namn så vi vet vem pengrna kommer ifrån.

Alla intresserade är välkomna.