Component ImageComponents are larger extensions that produce the major content for your site. Each component has one or more "views" that control how content is displayed. In the Joomla administrator there are additional extensions such as Menus, Redirection, and the extension managers.

Search

Joomla! 2.5 offers two search options.

The Basic Search component provides basic search functionality for the information contained in your core components. Many extensions can also be searched by the search component. Help

The Smart Search component offers searching similar to that found in major search engines. Smart Search is disabled by default. If you choose to enable it you will need to take several steps. First, enable the Smart Search Plugin in the plugin manager. Then, if you are using the Basic Search Module replace it with the Smart Search Module. Finally, if you have already created content, go to the Smart Search component in your site administrator and click the Index icon. Once indexing of your content is complete, Smart Search will be ready to use. Help.

Users

The users extension lets your site visitors register, login and logout, change their passwords and other information, and recover lost passwords. In the administrator it allows you to create, block and manage users and create user groups and access levels. Help

Please note that some of the user views will not display if you are not logged-in to the site.

Weblinks

Weblinks (com_weblinks) is a component that provides a structured way to organize external links and present them in a visually attractive, consistent and informative way. Help

Vilka är vi?

Tyresö teaterförening har varit aktiva i Tyresö sedan 1987. Med över 20 års erfarenhet av teater, med och utan musik, känner vi oss stolta över det program som vi har kunnat producera sedan starten. Det första Tyresöspelet 1985 lade grunden till att föreningen bildades.Våra produktioner finner du under de övriga flikarna tillsammans med bild-och ljudmaterial. Senast satte vi uppTyresöspelet –en musikteater om Tyresös historia från 1600-talet och fram till våra dagar. Sedan starten 1985 har den spelats 9 gånger. Lägg gärna in vår hemsida bland dina favoriter för snabb information om vår verksamhet.