Vilka är vi?

Tyresö teaterförening har varit aktiva i Tyresö sedan 1987. Med över 20 års erfarenhet av teater, med och utan musik, känner vi oss stolta över det program som vi har kunnat producera sedan starten. Det första Tyresöspelet 1985 lade grunden till att föreningen bildades.Våra produktioner finner du under de övriga flikarna tillsammans med bild-och ljudmaterial. Senast satte vi uppTyresöspelet –en musikteater om Tyresös historia från 1600-talet och fram till våra dagar. Sedan starten 1985 har den spelats 9 gånger. Lägg gärna in vår hemsida bland dina favoriter för snabb information om vår verksamhet.