Historia

Tyresö Teaterförening bildades 21 oktober  1987 i samband med att man satte upp Tyresöspelet i egen regi. Ordförande blev Barbro Lavett och sekreterare Maj-Lis Anderstedt. Genom åren har det blivit en hel del föreställningar. Förutom Tyresöspelet har vi satt upp ett flertal revyer, Hemsöborna, Cirkus Bombibitt, Barnteater m.m.